اصول عکاسی: مفاهیم حیاتی برای شروع عکاسی – آژانس تبلیغاتی کانون آنیبین

عکاسی را با فوکوس دستی شروع کنید تا بتوانید تنظیمات گشودگی دیافراگم و عمق میدان را تغییر دهید. همیشه ۱ تا ۲ متر از جواهرات فاصله بگیرید و از تنظیمات گشودگی دیافراگم دوربین استفاده کنید. برای مثال در عکاسی تبلیغاتی از جواهرات نیاز به دقت خیلی زیاد به جزئیات میباشد، برای داشتن یک عکس خوب از جواهرات نیاز است که تراش سنگ و همچنین بازتاب نور در آن و بسیاری جزئیات دیگر به خوبی به تصویر کشیده شود و برای گرفتن چنین عکسی نیاز به تجهیزات خاص و گرانقیمتی میباشد. برای رو به بالا نگه داشتن حلقه میتوانید از موم یا خمیردندان پزشکی استفاده کنید. میتوانید از موم برای نگه داشتن حلقه استفاده کنید. علاوه بر این سعی کنید حلقه را با استفاده از پارچهای تمیز و با دستکش تمیز کنید تا به این صورت زمان لازم برای ویرایش نهایی عکس را به حداقل برسانید. تولید مروارید طبیعی سالها زمان میبرد بههمیندلیل، بسیار گرانقیمت و کمیاب هستند. کمیاب بودن مرواریدهای طبیعی باعث شده راههای دیگری برای تولید آنها در نظر گرفته شود. عکاسی از گردنبند روی یک استند باعث میشود خریدار آن را روی گردن خود تصور کند همچنین جزئیات را بهخوبی منعکس میکند. استفاده از کارت خاکستری نهتنها باعث اضافه شدن کنتراست به تصویر میشود بلکه به شما کمک میکند رنگ جواهرات نقره را به شیوهای دقیقتر نمایش دهید.

میتوانید منابع آنلاین روتوش جواهرات را جستجو کنید. پسزمینهی سیاه بخشهای انعکاسی جواهر را بهخوبی نشان میدهد اما پسزمینهی سفید برای سنگهایی مناسب است که حالتی بازتابی ندارند. عکاسی از انگشتر یا حلقه نهتنها برای تازهکارها بلکه برای عکاسهای حرفهای جواهر هم میتواند دشوار باشد. برای عکاسی از حلقه باید نکات ذیل را رعایت کنید. همچنین دقت کنید برای هر مدل حلقه نیاز به چه نوع تنظیمات یا نورپردازی دارید و فراموش نکنید فاصلهی کانونی حداقل را بررسی کنید. مثلا در عکاسی پرتره، معمولا خود سوژه یا مدل، نقطه کانونی شما خواهد بود. نکته مهم: شما نمیتوانید فقط از خطوط راهنما عکس بگیرید – آن­ها فقط یک ابزار برای ترکیب بندی بهتر هستند، نه موضوع عکس. در نهایت، به هر حوزه ای از عکاسی تجاری نیاز دارید، مطمئن شوید که یک عکاس معتبر با تجربه گسترده در آن نوع عکاسی را انتخاب کنید. هرچند در حال حاضر عکاسی سفر به یکی از ژانرهای جذاب در عکاسی تبدیل شده و عکاسان بسیاری این ژانر را به عنوان حرفه و شغل خود انتخاب کرده است، اما هنوز افراد بسیاری در سفر فارغ از آن که عکاس باشند یا نه، برای ثبت خاطرات خود به عکاسی روی میآورند. دوربین عکاسی کنون تنوع بسیاری دارد و مدلهای مختلفی را برای مصارف خانگی و حرفهای تولید میکند.

فرایند پیچیدهی تولید آنها از موجودات زندهای مثل صدف آغاز میشود. پس از آن در دوران جنگ جهانی، لنزهای دوربین زیردریایی و بمبافکن و از قبیل آن توسط برند نیکون تولید میشد. برای بدست آوردن این اطمینان از قابل نمایش بودن تمامی مشخصات کالاها در عکس ها مطمئن شوید. از کودک بخواهید تا یک بوسه به سمت دوربین بفرستد، البته اگر به انجام آن تمایل دارد (بعضی از بچه ها از بوسه فراری اند). اسنپ سید یک برنامه ویرایشگر حرفهای است. البته اگر به صورت حرفهای عکاسی نمیکنید، این ویژگی را به شما توصیه نمیکنیم. این مورد، به نوع دوربین شما بستگی دارد و بهسختی در گوشیهای هوشمند قابل استفاده است. «ژانر» نوع عکاسی است، مانند عکاسی منظره، عکاسی پرتره، عکاسی حیات وحش و غیره. آیا این منظره، معماری، علمی است یا عکاسی نجومی؟ عکاسی دارای سه جنبه علمی، صنعتی و هنری است ، به عنوان یک پدیده علمی تاسیس شد.

تصویر کپا از یک شبهنظامی اسپانیایی که در حال گلوله خوردن است بدون اینکه عکاس از ویزور (چشمی دوربین) خود نگاه کند گرفته شده است. زاویههای مختلف عکاسی از گردنبند نشان میدهد که گردنبند در صورت پوشیده شدن چگونه به نظر میرسد و جزئیات و تغییرات آن بهخوبی نمایش داده میشوند. گونههای مختلف عکاسی نشانهای واضح از شکوفایی این هنر است. سعی کنید گزینههای مختلف را بررسی کنید و مناسبترین لنز را برای سوژهی خود انتخاب کنید. در انتخاب تکنیک نورپردازی مراقب باشید. نکته مهم این است که در نهایت روزی میتوانید عکسهای حرفهای بگیرید. منتها خوشبختانه برای این کار به تجهیزات حرفهای و گرانقیمت نیاز نداریم. برای این که این عکسها دارای روح باشند و به بهترین وجه منظور ما را برسانند نیاز داریم که قوانین اولیهای را رعایت نماییم و ضمنا به دانشی کامل در مورد توانائیها و محدودیتهای دوربینی که با آن کار میکنیم نیاز خواهیم داشت. چنانچه بخواهید کسب و کار خود را بهبود ببخشید بهتر است سطح پرتره های کسب و کار خود را افزایش دهید. علاوه بر فیلم و عکسها میتوانید کلیپ فرمالیته داشته باشید که یک بخش خاطرهانگیز و جالب برای زوجها میباشد، برای اینکه نگرانی برای زمان آماده شدن آن نداشته باشید بهتر است چند روز قبل از عروسی اقدام به این کارکنید.