معرفی رشته عكاسی

در صورتی که میخواهید از نورپردازی ثابت در روش چیدمان در عکاسی تبلیغاتی بهره گیرید، میتوانید منابع نور را خودتان به وجود آورده یا از نور طبیعی استفاده نمایید. ایجاد اینگونه حس نزدیکی شخص به استفاده از محصول مهارتی است که ایده پردازی تصویربردار را میطلبد. عکاسی خیابانی یکی از ژانرهای جذاب و البته چالشبرانگیز عکاسی است که بیشترین تعامل را به دنبال دارد؛ اما برای شروع عکاسی خیابانی باید نکات و قوانینی را رعایت کرد که در این مقاله به آنها پرداختهایم. شما باید معمولا نوری که بیشترین روشنایی را دارد و به عنوان نور کلیدی نیز شناخته میشود، در مقابل سوژه و کمی متمایل به یک طرف قرار دهید. از طرف دیگر، برای داشتن دید بهتری از سوژه می توانید در حاشیه لوکیشن مستقر شوید. با این حال، کاهش سرعت شاتر (باز نگه داشتن شاتر بیشتر) میزان برخورد نور با سنسور تصویر را نیز افزایش میدهد، بنابراین همه چیز روشنتر میشود. او با گذر به گذشتهها توضیح میدهد: «در عملیات بیتالمقدس هنگام پلاککوبی ماشینهای تانکری چفیه دور گردنم به دریل پیچید و در نتیجه دریل از دستم خارج شد و به گردنم برخورد کرد.

عملیات شروع شد. من در گردان امامجواد (ع)، تیپ امامحسین (ع) از زرینشهر اصفهان حضور داشتم. از آنجایی که کارخانه آریامهر در اصفهان راهاندازی شده بود از او میخواهند که به آنجا برود؛ بنابراین زندگی جدیدی برای آقای وظیفه رقم میخورد. ما نیز با دیدن عکسهای یادگاری از سالهای دیرین او خاطراتش را مرور کردیم. عکسهای صنعتی کاربردهای مختلفی در رسانه های تبلیغ دارند. منابع نوری مختلف، دمای رنگ متفاوتی دارند. همانطور که میدانید، دمای رنگ یکی از خواص نور مرئی است و بر حسب کلوین (K) اندازهگیری میشود. دیافراگم لنز دهانه دیافراگم است که میزان عبور نور متمرکز از لنز را تعیین میکند. ۱۷ سالگی به تهران میرود و در آزمونی برای استخدام شرکت میکند که به واسطه آن میتوانسته در شرکت نفت آبادان یا ذوبآهن اصفهان مشغول به کار شود یا در روسیه و هندوستان بورسیه شود و درس بخواند. او ادامه میدهد: «هنگامی که در شرکت ذوب آهن اصفهان کار میکردم هنگام هواگیری بویلر که آب گرم سیستمها را تأمین میکند ناگهان در پشت سر من بسته شد. در نیمروز، آفتاب درست در بالای سر قرار داشته و باعث ایجاد سایههای ناخوشایند میشود. هنوز هم سایهاش بر سر جانبازان، شهدا و خانوادههایشان گسترده است.

در عکاسی، کیفیت مهمترین فاکتور است. تقریباْ در همه موارد، لنز دوربین عکاسی، اندازه سنسور از عوامل اصلی در ثبت تصاویر با کیفیت هستند. باید توجه داشته باشید که در صورت تنظیم نادرست تعادل رنگ سفید (White Balance)، ممکن است تصویر ثبت شده، به سمت رنگهای آبی، نارنجی و یا سبز تمایل پیدا کند. من نیز بیهوش شده و از ناحیه گردن و پا دچار مجروحیت شدم «آسیبهای آن زمان هنوز هم همراهش است، اما میگوید بارها از اتفاقات ناگوار جان سالم به در برده است. برای تراز کردن دوربین یک خط افقی مثل خط آب دریا را در نظر گرفته و دوربین را بالا برده و بچرخانید تا خط پایین کادر موازی خط افقی شود، سپس دوربین را بدون اینکه تغییر وضعیت دهید پایین اورید تا خط آب کمتر از2/1 و بیشتر از 3/1 کادر افقی عکس را اشغال نماید و آسمان بقیه کادر را. برای پرکردن فریم در عکاسی پرتره، میتوانید از کمر به بالای سوژه عکس بگیرید یا حتی کادر را با صورت سوژه پر کنید. عکسهایی که صرفا برای ثبت خاطرات شیرین شخصی و یادآوری لحظات، توسط دوربینهای ساده یا تلفنهمراه گرفته میشوند، اغلب بدون توجه به مفاهیم اصلی عکاسی یعنی نورپردازی و ترکیببندی و غیره، گرفته شدهاند.

دوربینهای سونی، دوام، زیبایی و کیفیت را یک جا دارند و هر سه را به بهترین نحو به مشتریان خود ارائه میدهند. دوربینهای عکاسی کامپکت بیشتر برای استفادههای خانگی و عادی طراحی شدهاند و قابلیتهای آنها نیز در همین راستا میباشد. می خواهید عکاسی را یک بار برای همیشه یاد بگیرید؟ کسی که دوربین عکاسیاش همیشه همراه او بوده است. هزینه های هر ساعت عکاسی صنعتی بسته به شهر محل سکونت و میزان تجربه و تخصص عکاس متفاوت است و بهتر است مورد به مورد از عکاس و شرکت مورد نظر پرسیده شود. کسانی که به شغل عکاسی روی میآورند باید در محیط جامعه باشند و پر جنب جوش باشند و عکاس شکار لحظه هاست و باید در ساعت های مختلف شبانه روز بتواند در مکان های مختلف حضور داشته باشد و لحظه ها را ثبت کند. چون عکاسی مثل نقاشی نیست که در خانه بنشینیم و هرچه دلمان خواست نقاشی کنیم و حتی در تابستان، پاییز را بکشیم بلکه عکاسی شکار لحظه ها است پس باید در ساعات مختلف شبانه روز در مکان های متفاوت حضور داشت تا بتوان لحظه مورد نظر را شکار کرد.