مهمترین نکات عکاسی در سفر + ایدهها و ابزارهای ادیت عکس

چشمانداز یا همان منظره در عکاسی یکی از مهمترین مواردی است که قبل از عکس گرفتن باید به آن توجه کنید. با کمک گرفتن از عکس شما می توانید از هر فضا و هر مکانی با توجه به نیاز خود تصویر برداری کرده و در صورت نیاز این تصاویر گرفته شده را چاپ نمایید. همانطور که قبلا هم اشاره کردیم، پسزمینهی سفید برای چشم آسان به نظر میرسد درنتیجه بازارهای آنلاین آن را به پسزمینههای دیگر ترجیح میدهند. پسزمینهی سفید برای وبسایت هم مناسب است چراکه ظاهری منظم به فضا میدهد. وقتی تصویر پسزمینه منظم و تمیز باشد، مشتری بهراحتی میتواند جزئیات محصول را بررسی کند و اعتماد او جلب میشود. پسزمینهی عکس یکی از مهمترین عناصر در عکاسی محصول است زیرا در صورت نمایش درست میتواند توجه مخاطب را به محصول هدایت کند. مثلا سوژههای سفید و منعکس کننده نور باعث کم نور شدن عکس میشوند. وجود دارند که هر سبک خاصی از نور پردازی را دارا می باشد. درنتیجه باید گردنبند را به شیوهای احساسی نشان داد که بتواند احساسات مشتری را ازطریق تصاویر با کیفیت برانگیزد.

پسزمینهی سیاه بخشهای انعکاسی جواهر را بهخوبی نشان میدهد اما پسزمینهی سفید برای سنگهایی مناسب است که حالتی بازتابی ندارند. جواهر خود را روی یک میز قرار دهید و از زاویهی دلخواه جزئیات را ثبت کنید. نورپردازی توزیعشده ظاهری رویایی را به گردنبند میدهد و در عین حال سایههایی چشمگیر را ایجاد میکند.پسزمینهی مناسب را برای گردنبند خود انتخاب کنید. بایستی در عکاسی چیدمان، تمامی جزئیات را در نظر گرفته و مطابق با زاویه دیدی که مخاطب دارد، اقدام به عکاسی نمود. زاویههای مختلف عکاسی از گردنبند نشان میدهد که گردنبند در صورت پوشیده شدن چگونه به نظر میرسد و جزئیات و تغییرات آن بهخوبی نمایش داده میشوند. عکاسی از گردنبند روی یک استند باعث میشود خریدار آن را روی گردن خود تصور کند همچنین جزئیات را بهخوبی منعکس میکند. گوشوارهای بلند را روی فنجان و دیگر المانهایی که چشم بیننده را منحرف میکنند قرار ندهید. برای مثال عکاسی از گوشوارههای بلند معمولاً دشوارتر است. معمولاً نور موجود در فضا برای عکاسی صنعتی مناسب نیست. می شود. هر چه سرعت حرکت این پرده بیشتر باشد و شاتر بیشتر باز بماند، نور بیشتری به داخل حسگرهای دوربین میرسد. همچنین دقت کنید برای هر مدل حلقه نیاز به چه نوع تنظیمات یا نورپردازی دارید و فراموش نکنید فاصلهی کانونی حداقل را بررسی کنید.

برای تبدیل شدن به یک عکاس حرفه ای به علاقه، آموزش اصولی و استمرار در یادگیری نیاز دارید. برای آنکه بهترین دوربین عکاسی را انتخاب کنید، اول باید بودجهای که برای خرید دارید را مشخص نمایید. سعی کنید گزینههای مختلف را بررسی کنید و مناسبترین لنز را برای سوژهی خود انتخاب کنید. هرگز منابع نوری دارای دمای رنگی مختلف را ترکیب نکنید زیرا ظاهر عکسها را خراب میکنند. بنابر این میتوان با یک جبران نوری مثبت عکس را اصلاح نمود. قبل از آن تقریباً تمام عکس ها تک رنگ بودند؛ اگرچه تعداد انگشت شماری از عکاسان که دستی در شیمی و کیمیاگری داشتند دهه ها قبل، از روش های خاصی برای گرفتن تصاویر رنگی استفاده می کردند که با کمی جستجو می توانید تعدادی از این عکس ها که در سال های 1800 و اوایل1900 گرفته شده اند را ببینید. علاوه بر این سعی کنید حلقه را با استفاده از پارچهای تمیز و با دستکش تمیز کنید تا به این صورت زمان لازم برای ویرایش نهایی عکس را به حداقل برسانید.

بنابراین یادگیری این ابزارها و نرم­افزارهای پست پروداکشن و ویرایشگر تصویر، به بهتر شدن تصاویر شما کمک خواهند کرد و شما حتما باید اصول عکاسی را آموزش ببینید و تمرین کنید. برای تصویر برداری از قسمتهای که در فضای باز قرار دارند، بهتر است از نور طبیعی خورشیدی بهره گیریم. حتی در عکاسی از طبیعت هم، تابش مستقیم نور باعث از بین رفتن عمق تصویر و شلوغ و نامرتب جلوه نمودن عکس میشود. همهی افراد علاقهمند در هر رنج سنی میتوانند شرکت در این دورههای آموزشی را تجربه کنند و همهی تکنیکهای موردنیاز برای گرفتن یک عکس خوب را بهراحتی بیاموزند. برای عکاسی از حلقه باید نکات ذیل را رعایت کنید. برخی از عکاسان مانند عکاسان تجاری، خبری یا صنعتی ممکن است گاهی برای تهیه عکس به سفرهای کاری بروند. حتی اگر در عکس کمی هم نویز ایجاد شد، از نرم افزارهای ویرایشگر استفاده کنید. اگر نقطه کانونی عکس شما چیزی باشد که الگوی موجود در بکگراند را میشکند، در همان وهله اول توجه مخاطب را جلب خواهد کرد؛ مثلا اگر از گلهای گوسفند سفید عکس میگیرید، یک گوسفند مشکی در میان آنها توجه مخاطب را بیشتر از تمام گوسفندهای سفید جلب میکند.